adagma.cz - pracovní oděvy a ochranné pomůcky


Úvodní stránka » Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují nákup v internetovém obchodě adagma.cz, jehož provozovatelem je společnost ADAGMA s. r.o. Skutečnosti, které tyto podmínky neupravují, se řídí platným právem České republiky a to konkrétně obchodním a občanským zákoníkem. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na této internetové stránce v den odeslání Vaší elektronické objednávky.

Objednávka zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká až v momentě, kdy si Vámi objednané zboží převezmete. Vlastnické právo ke zboží Vám vznikne po jeho převzetí a zaplacení. V případě, že se Vámi objednané zboží již nevyrábí nebo se zvýšila jeho cena, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat za účelem domluvy.

Systém slev

Registrovaným zákazníkům poskytujeme slevu ve výši 0 - 8% podle celkové částky za již realizované nákupy.

 • Základní sleva 0% - podmínkou je registrace v internetovém obchodě adagma.cz
 • Bronzová sleva 4% - součet nákupů činí více než 25 000,- Kč
 • Stříbrná sleva 6% - součet nákupů činí více než 50 000,- Kč
 • Zlatá sleva 8% - součet nákupů činí více než 100 000,- Kč

Na zboží označené jako "AKCE" se žádná z výše uvedených slev nevztahuje!

Dodací lhůty a přepravné

Zboží, které máme skladem, expedujeme do dvou dnů. Zboží, které objednáváme, expedujeme do 10-ti dnů. Přesnější termíny dodání Vám ochotně sdělí naši obchodníci na telefonech nebo e-mailech uvedených na stránce prodejny.

Osobní odběr

Seznam prodejen, na kterých si můžete Vámi objednané zboží převzít, najdete na stránce prodejny.

Dobírka

Zboží objednané na dobírku expedujeme do druhého dne.
U objednávek přesahujících cenu 15 000,- Kč přepravné ani dobírkovné neúčtujeme!

Sazby přepravného jsou následující:

 1. Spediční služba PPL - doručovací doba je 24 hodin od expedice, maximální váha balíku je 50kg, cena za přepravné + dobírkovné činí 150,- Kč
 2. Česká pošta, obchodní balík - doručovací doba jsou 2 dny od expedice, maximální váha balíku je 30kg, cena za přepravné + dobírkovné činí 150,- Kč

Platební podmínky

Zboží uhradíte v hotovosti při převzetí.

Reklamace a reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s následujícím reklamačním řádem internetového obchodu adagma.cz a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. V případě, že kupující obdrží objednané zboží v neodpovídajícím množství či kvalitě, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 dnů.
 3. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada během užívání v záruční době, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 4. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: ADAGMA s.r.o., Mahenova 2a, 678 01 Blansko resp. na e-mailu reklamace@adagma.cz . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail , číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 5. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1,2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
 6. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu.
 7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů
 6. spočívající ve hře nebo loterii

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu adagma.cz souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.) považujeme za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zásadně nesdělujeme třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Související odkazy


Vyhledávání

Hledá v kódu, názvu, popisu atd.


Košík

Košík je prázdný


ZákazníkCopyright © 2017 ADAGMA s.r.o., Běhounská 2/22, 602 00 Brno, tel: +420 516 419 858, e-mail: info@adagma.cz